سکوت؟

اون دختره فورچون تلر هم اون روز بهم می گفت چرا سکوت میکنی و حرف نمیزنیا، ولی نمیدونم چرا نمیزنم واقعا! حس میکنم آدما باید بیشتر بفهمن خودشون. همه چی رو نباید گفت...

البته نتیجه این نگفتنا هم میشه حال این روزام! یهو ترکیدن و سر بچه ها خالی کردن حتی!

خوب نیستم. نامیزونم! قاطی و عصبی ام... فکر میکنم جای وبلاگ نیاز به غُرلاگ دارم! چه بسا بیشتر ترجیح میدم سکوت کنم حتی... شاید فقط بنویسمشون که سبک شم. البته اینجا هم نه....

دیگه حوصله آدمای دور و برم رو ندارم.

/ 0 نظر / 19 بازدید