آب روان...

شايد هيچ كس عمق احساس من رو درك نكنه، ولى ديدن آب روان زلال توى جوى هاى آب قصرالدشت برا من يعنى زندگيييى، يعنى حال خوب، يعنى نفس عميق...

مغازه هاى سر قصرالدشت يعنى هنوز زندگى در جريانه، يعنى هنوز ميشه خوب بود، ميشه چشما رو باز كرد و كلى نوبرونهء بهاااار ديد... يعنى ميشه بهار شد❤️


/ 0 نظر / 38 بازدید