ابى!

خيلى ديرم شده برا كلاس زبان سوم! اونم برا اولين جلسه! خيلييي هم! اونم برا كلاس خصوصي!

ولي توي تمام اين استرسا، گرچه تاكسيه هم خيلي يواش ميره و رسما روى اعصابه، ولى حس و حال آهنگاش خدايى يه دنياى ديگس... ابى... من رو برده به بيس سال پيش! دنياى بى دغدغه و بى خيالى...

+ استرسا و دغدغه هام كم بود، ارز هم اضافه شد! رسماااا منفجرم!

ديروز از صبح كه نرخ گرفتم تا عصر ٤٥٠ تومن نوسان خيليه هاااا!

+ شديدا به يه عامل بيرونيه كاهنده استرس نيازمندم!

كااااش بودى... ☹️

/ 0 نظر / 33 بازدید