خداحافظی...

و تمام شد...

دروغه اگه بگم ناراحت نیستم، بغضم نشکسته...

گرچه این مدت زیاد هم راضی نبودم از چین و سختی زیاد کشیدم، ولی آدم دل میبنده به خونه زندگیش، خاطراتش....

و دوباره گوشه ای از خاطرات جا موند و ما رفتیم...

/ 0 نظر / 30 بازدید