به در!

ساعت 3:26 بامداد! (همینطوری! محض اطلاع کلا😆. وگرنه من که روتین زندگیمه)

ثبت نوشت: البته با دو روز تاخیر: پارسال! سیزده به در... اساسا به در شد که شد که شد! شاید همیشه نیاز نباشه صرفا یک شروع و یک بیاد موندن رو ثبت کنیم، گاهی یه فراموشی و از خاطر بردن هم ارزش ثبت داره. و من پارسال سیزده به در، گره یه دغدغه بزرگ ذهنی و فکری رو برا خودم باز کردم و دادمش به دست باد!

/ 1 نظر / 21 بازدید