بیا که باور کنیم معجزهء بهار را...

داره نم نم بارون میزنه، خنکای باد بهاری، یه آسمون سفید ابری و درختای تازه جوونه زدهء حیاط... گاهی صدای جیک جیک یه گنجیشک لای برگای خیس درختا میپیچه... انگار همه با هم میخوان بگن پاشو که فصل، فصل تازه شدنه. روز، روز نو شدنه و الان وقت عاشق شدنه...

دستامو میگیرم زیر بارون، سرم رو که بالا میکنم دونه های بارونه که با عشق میخوره روی گونه هام.... آخ که چقدددد دلم تنگ شده حتی برا یه نفس کشیدن بی خیالانه...

چرخْ چرخْ زندگی... نترس... یه زن سی و اندی ساله هم میتونه دستاشو باز کنه، سرش رو زیر بارون بالا بگیره و بچرخه و ... چرخْ چرخْ زندگی... چرخْ چرخْ بهاره، این دل دلنازکم، دیگه طاقت نداره... چرخْ چرخْ دلِ من، دنیا ارزش نداره...

چقد دلم برا بهاری شدن تنگ شده. چقدددد ذهنم درگیره.

باید ذهنمو خونه تکونی کنم! باید رخت نو به تن دنیام کنم، چرخْ چرخْ بهاره...

/ 0 نظر / 22 بازدید