مالزی نشین ِ سابق!

هر روز از یه گوشهء دنیا...

نه خب واقعاً از کجا بفهمیم بچمون بیدار شده وقتی اون توی یه اتاق دیگه و ما توی یه اتاق دیگه هستیم؟؟

بعلهههه! از صدای خاموش شدن کولر!!!خنده پاشده کنترل رو برداشته و از اونجایی که دکمه خاموش و روشن یه رنگ دیگه اس، فشارش داده و کولر خاموش شده و مامانه فهمیده بچه خانوم بیداره!!خنده

من پاشم برم به این بچه برسم! خوابش هم به آدم نبُرده که آدم دو دقه به کاراش برسه! مث خرگوش میخوابه! دو دقه فقط!!!

اومدم یعنی تا خوابه یه کم مشق بنویسم، ولی تا صدای کولر اومد این قد خندم گرفت که همه چی یادم رفت! پیش خودم گفتم: بس که هر روز که بیدار میشه و خودش چار دست و پا از اتاق میاد بیرون، میخندم میگم: مامان کولر رو خاموش کردی؟ ... خودش دیگه یاد گرفته و خاموشش کرد!خنده ولی مث که خیلی بهش خوش گذشته هنوز از اتاق نیومده بیرون! ... برم سراغش تا کاری نکرده...!

[ سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ]