آخرين مطالب

کلهء صبحه! نشستم برا خودم لواشک میخورم و آسه آسه فکر میکنم چی بنویسم!! ملت وقتی میخوان برن توی فاز نوشتن، قهوه و نسکافه و چایی و کیک کنارشونه، منم لواشک!خنده

البته همچینیا هم زیاد کلهء صبح نیستا! ولی خب برا خونهء ما کلهء صبح و چه بسا نصفه شبه!! دیشب طبق معمول فسقل تا نصفه شب بیدار بوده(تا دو)، خب معلومه الان که 9 - 9/5 هست، برا خونه ما خیلی شب هست و همه خوابن و پرنده پر نمیزنه!!... منم جوگیر شدم بیدار شدم! زیاد جدی نگیرید منو!

البته الان فک کنم یه کم زیادی دیگه زیاده روی کردم توی خوردن لواشک! مخصوصاً که صبونه هم فقط یه دونه سیب خورده بودم، الانا هست که یواش یواش باید برم کلاً در دستشویی جلوس کنم!خنده

+ دیروز رفته بودیم باغ دایی کوچیکه، یعنی این فسقل آی آتیش باروند! آی آتیش باروند! در عرض چند دقیقه سه بار لباسشو عوض کردم فقط! البته خودشم شیطونه، بقیه هم باهاش همراهی میکنن!! مثلاً یه بار که واجب شد لباسشو عوض کنم، شوهرخالهه داشت درختا رو آب میداد، اینم هی ذوق و اینا، اونم هی آب پاشید روی این!! بعد این بچه هم خوشش اومده بود، جیغ و ذوق و اینا، شوهرخالهه هم از این خوشال تر!! یعنی بچه موش آب کشیده شد!! همشونم حالا ذوق زده که چقد این نخودچی داره ذوق میکنه!!...

یه مدت هم که گیر داده بود به یه گربه و بچش! جیغ ها میکشید و میو میو میکردااا (فسقل رو میگم! گربهه که بدبخ همش داشت فرار میکرد!!). واااای این قده باحال بود. میو رو هم که کامل نمیگفت که، هی میگفت می می می...

دیگه برا تکمیل شیطونیاش هم، نزدیک دو ساعت و نیم، رفته بود توی سنگ ریزه ها میدوید و مینشست و بازی میکرد و ذوق میکرد... یعنی له شدم بس که دویدم دنبالش که مراقب باشم نیفته... ولی خودش آی کیف میکرد که آزادانه هر غلطی میخواد میکنه!خنده بعدشم هی میرفت مشت هاش رو از سنگریزه پر میکرد، میاورد به همه که دوسشون داشت سنگ میداد و خودشم کلی ذوق حالا انگاری الماس داره پخش میکنه!خنده دخترخالم هم ذوووق میکرد که: وای چه کار خوبی میکنی که میذاری دست به سنگ و خاک و این چیزا هم بزنه. بچه خلاق میشه. کاش میذاشتن برادرزاده من هم آزاد باشه (یه ماه از فسقل کوچیک تره اون).

خلاصه که این قد به این بچه خوش گذشت و خودش رو خفه کرد از بازی، که دیگه شش عصر بیهوش شد از خستگی و تا 9 خوابید! تازه 9 هم من بغلش کردم که بیایم خونه! وگرنه باور کن باز میخوابید! (اگه ولش میکردم هم البته بیش از ده یازده نمیخوابید. اینطوریا نیست که اگه 6-7 بخوابه، تا صبح یه کله بره اصلاً. شده حتی دوازده پامیشه و میخواد شیطونی کنه دیگه). بعد دیگه خب معلومه که شارژ بود وقتی رسیدیم خونه. ولی خیلی برام جالب بود که بیشتر از یک نکشید! مث که خیلی خستگی توی تنش بود. از حدود یک دیگه افتاده بود به غرغر که یکی کمکش کنه بخوابه... و دیگه یک و نیم خوابید و من و خواهره هم تا گپی و گفتمانی و بررسی تخصصی ِ اون روز(!)، دیگه دو - دو و نیم بود خوابیدیم...

+ اضافه شد: یه عامل دیگه هم که باعث شد دیشب من بدبخت لِه تر از لِه بشم این بود که: مدت ها بود دیگه خودمو تربیت کرده بودم که وقتی خیلی خسته هستم دست به هیچ کاری نزنم، چون هزارتا کار برا خودم میتراشیدم! مثل ریختن ماست یا نمک یا ظرف برنج و خورشت و... خب اجبار واسه تمیز کردنش! حالا که خودم آدم شدم، فسقل خانوم برام اومده توی دور! بعله! دیشب که اومدیم، رفت سر کابینت و یه کاسه رو از زیر کاسه های دیگه کشید بیرون و نتیجتاً که 6-7 تا کاسهء رویی افتاد و شکست!! شانس آوردم مامان داشت ظرف میشست و نزدیکش بود. فقط خود فسقل رو توی هوا بلند کرد که شیشه خرده نره توی دست و پاش! ولی خب بنده به مدت یه ساعت جارو کردن و تی کشیدن افتاد روی کولم! واقعاً چشمام باز نمیشد، ولی خب کار خرابی بچه رو که نمیتونستم ول کنم برا بقیه که...

[ شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ]

خیلی دلم میخواد بشینم حرف بزنم! ولی واقعاً نمیدونم از چی و کی و کجا بگم؟ یا بهتره بگم: چه طوری بگم؟ چون مثلاً حرف در مورد سفر هست که بگم. یا حتی شرایط این روزای خواهره و نظراتم نسبت به اون. یا حتی تحلیلای باحال زن یکی از پسرداییام در مورد همسر ِ کمک بحال!... ولی واقعاً نمیدونم چه طوری بگم!

خیلی خستمه! دیشب یک اینا بود خوابیدم. صبح هم از شش و نیم بیدار بودم و واقعاً خوابم نمی بُرد. طوری که پاشدم رفتم توی حیاط ورزش کردم! بعدشم دخترخالم قرار بود بچش رو بیاره اینجا، اونم هفت و نیم اومد و بچه از شانس ما بیدار بود!! (همیشه خواب میومد و تا ده اینا هم میخوابید!). خلاصه که اینقد صدا داد (دو سال و نیمه اس) که فسقل هم بیدار شد و چون بدخواب شده بود، اونم دیگه عُنق بود!

باید میرفتم براش پوشک هم میگرفتم. دیگه ترجیح دادم حالا که عُنق هست با خودم ببرمش... این شد که یه خرید هایپر با بچه هم زدیم و اومدیم...

از طرفی هم خاله کوچیکه امروز از سفر اومد و یه راست همون صبح اومدن اینجا با آقاشون... دیگه بساط صبونه و ناهار و گپ و گفتمان و ... ظهر هم دخترخالم (خالهء بچهه) اومد اینجا. و همچنان این بساط گفتمان و زندگی ادامه داشت و استراحت یُخ!....

خلاصه که نهایتاً بابای بچه ساعت چار و نیم اومد دنبال بچه و خاله و بعد از یه ساعتی رفتن. خاله خودمم دو ساعت بعدش رفت... و ما ماندیم و کوهی از خستگی!

و با این کوه جانِ خستگی پاشدم تازه بچه رو بُردم حموم! (از روزی که از سفر اومده بودیم هنوز وقت نشده بود ببرمش حموم!)

بعدشم اومدیم یه کم نفس بکشیم که ... بعله! فسقل حین غذا خوردن هی راه میرفت، داشتم دنبالش میرفتم و خواستم براش آب بیارم که آشپزخونه رو تازه شسته بودن، که بنده بچه بغل پخش زمین شدم و هر پاییم از یه ور رفت!! و البته روی زانوی راستم اومدم پایین!... بعد الان حس میکنم از زانو ساقطم!!... حالا مامان هم اون موقع یهو هول شد اومد جیغ جیغ که وای چته؟ که خب فسقل خانوم هم ترسید از صدای اون! با این که خودش کامل توی بغل من بود و طوریش نشد، خونه رو گذاشت روی سرش بس که گریه کرد!! دیگه با این حال نذار مجبور شدم اونو بغل کنم که فک نکنه من طوریمه و بترسه!!

+ البته بماند که امروز در کنار تمام این کارا، بساط لواشک درست کردن هم داشتم. البته زیاد نبود. ده کیلو آلوسیاه فقط...!

++ آهان یادم اومد! حین همهء این کارا، لپ تاپ داداشه رو هم درست کردم! گیر داده بود که لپ تاپه هاردش خرابه که اینطوری مشکل داره (هزار و یه مشکل داشت! میترکیدم تا یه بار روشن و خاموشش کنم!). دیگه نشستم براش ویندوز عوض کردم و اینا، اونم زنده شد... (بهش هم نگفتم تازه!! فک کن بگم و یهو شاکی شه که چرا این کارو کردی؟ خخخخ! ولی خداییش نمیتونستم با سیستم خراب بسازم خب! اینم به خاطر من لپ تاپش رو گذاشته بود شیراز)

+++ ساعت دوازده و ربع!

++++ برا اونایی که گفتن اگه در رژیم موفق بودی بیا خبرمون کن(!): رژیم با موفقیت انجام شد حدود 4 کیلو توی دو هفته اول کم کردم. بعدش رفتیم سفر و یه کم رژیم رو ول کردم. البته حد ول کردنم این بود که مثلاً اگه ناهار برنج داشت، در حد 5-6 قاشق ازش میخوردم. یا مثلاً صبونه یا شام کمی نون هم میخوردم. این چن روز که برگشتیم دوباره لب به برنج نزدم. ولی نون رو یه کم خوردم. ولی از فردا دوباره رژیم سختانه داریم (رژیمم اینطوریاست که وعده صبونه اصولاً یه سیبی چیزی. ناهار اگه پروتئین باشه، در حد 200-300 گرم کبابی یا آب پز همراه با ماست یا سالاد بدون سس یا سبزی خوردن. ولی اصلاً در کنارش میوه جات که قند داره نمیخورم. شام هم اصولاً میوه هست ولی در کنارش دیگه پروتئین و اینا نمیخورم (گاهی هم وعده های ناهار و شامم رو برعکس میکنم. زیاد قانون خاصی ندارم. کلاً کربوهیدارت و روغن و شیرینی جات رو تقریباً حذف کردم.)

[ پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤ ] [ ٩:۳٢ ‎ق.ظ ]

خواستم اندراحوالات سفر بنویسم، تا میرسم به اون روزی که توی یه مغازه ای خبر حادثه منا رو شنیدم، حالم دگرگون میشه...

میشینم با خواهرم اینا به حرف زدن در موردش، هر کی هر چی هم توی اخبار شنیده برا بقیه میگه، حالم بدتر میشه... 

فقط مُردن مسئله نیست، مسئله زجری هست که نمیدونیم در چه ابعادی کشیدن خیلی هاشون تا پرکشیدن... قلبم لِه میشه، با تمام وجودم منزجر میشم از این بشر دو پایی که اینطور بلا داره میاره سر همنوع خودش... 

درسته که از طرفی ته دلم خدا رو شکر میکنم که خاله و شوهرخالم سالمن، ولی به خاطر بقیه داغونم...حس بدی دارم...

سفرنامه رو بی خیال فعلاً... نیاز دارم نفس بکشم. ولی تا یادم میاد به اونایی که یه تعداد بی وجدان از عمد نفسشون رو گرفتن، نفسم به تمام معنا بند میاد...

[ سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

شیرازی ام و 30 سالمه! 9ساله متاهلم و تیرماه 93 هم خدا یه فرشتهء کوچولو بهمون هدیه داده... از مهر 82 وبلاگ نویس بودم ولی فعلا همهء نوشته های قبلی رو آرشیو کردم و قابل دسترس نیست... راستی من زیاد وبلاگخون نیستم. ببخشید اگه میاید و نمیام. اینجا صرفاً لحظه هام رو ثبت میکنم.
آرشيو مطالب
RSS Feed